xet-nghiem-di-ung

Máy xét nghiệm dị ứng Q scan

Q-Scan

·        Phương pháp bán tự động

         Đọc 2 kênh

         Khối lượng (5kg)

         Thiết kế 24 x 11 x 26cm

         Được chứng nhận năm 2015

·        Phương pháp tự động

         Hệ thống hoàn toàn tự động

         48 kiểm tra cho một quá trình

         Được trang bị đầu đọc mã vạch

         Hệ thống bao gồm một vài thiết bị và 1 máy tính

         Kích thước: 80 x 63 x 72cm

         Kết quả đầu ra: IU/ml, Class (0~6)

         Chứng nhận năm 2015

·        Phụ kiện

 

 

Máy Q scan

Hình dáng

xet-nghiem-di-ung

xet-nghiem-di-ung

·        Yêu cầu

         Microsoft Windows XP SP3 hoặc cao hơn

         Microsoft office

         Intel Core 2 Duo 2GHz hoặc cao hơn

         RAM 2 GByte hoặc cao hơn

         Hard drive space 1GByte hoặc cao hơn

         CD-ROM Drive

         VGA Card với độ phân giải ‘1024 x 768’ hoặc cao hơn

         Cổng USB

·        Cài đặt chương trình

         Kết nối Q- SCAN với máy tính trước khi cài đặt

         Thêm Q-SCAN+ Program Install CD vào the CD-ROM Drive.

         Chương trình sẽ được chạy tự động (Auto – Run)

         Quy trình cài đặt:

Q-SCAN+ program → USB to Serial Converter Driver → Camera Driver → Reboot

·        Quy trình thực hiện bằng tay

 

 

STT

Các bước

Mô tả

1

Làm ướt

Làm ướt các màng thử nghiệm hoàn toàn bằng 300ul dung dịch rửa pha loãng (lắc trong 5 phút và sau đó loại bỏ dung dịch rửa)

2

Lấy mẫu

Đổ đầy tấm đựng dị nguyên với 250 ul mẫu pha loãng.

Thêm 50ul mẫu bệnh nhân và ủ với lắc ở nhiệt độ phòng trong 45 phút.

3

Rửa

Lấy các dung dịch mẫu ra khỏi tấm và rửa màng hai lần với dung dịch rửa pha loãng. Tại mỗi lần rửa, thêm 300μl dung dịch rửa pha loãng, ủ với lắc trong 5 phút.

4

Kháng thể soln

Thêm 250ul dung dịch kháng thể vào các tấm và ủ, lắc ở nhiệt độ phòng trong 30 phút.

5

Rửa

Làm lại bước 3

6

Enzyme soln

Đổ đầy các tấm với 250ul dung dịch enzyme và ủ với 30 phút để lắc.

7

Rửa sạch

Làm lại bước 3

8

Chất nền soln

Thêm 250ul dung dịch chất nền và ủ ở nhiệt độ phòng trong phòng tối trong 20 phút.

9

Rửa sạch

Loại bỏ dung dịch nền ra khỏi tấm và rửa sạch bằng 250ul nước

10

Sấy khô

Sấy khô màng trong không khí hoặc với một máy sấy (để đảm bảo rằng các màng được làm khô hoàn toàn)

11

Đọc kết quả

(Q-SCAN+)

Lắp các tấm vào Q-SCAN và đánh giá kết quả (tham khảo hướng dẫn sử dụng Q-SCAN để biết thêm chi tiết)

 

024 6325 9352